Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Trong 2 ngày (9 và 10-9) , Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019 tại Ban CHQS các huyện Thuận Bắc, Bác Ái và 3 xã: Lợi Hải, Phước Chính, Phước Thắng.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật …

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại Ban CHQS huyện Bác Ái.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chú trọng xây dựng ban CHQS các xã vững mạnh toàn diện. Đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác trực SSCĐ, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong và kỷ luật quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân; chú trọng đảm bảo mọi công tác chuẩn bị cho giao quân năm 2020.