Ninh Phước: Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Ngày 10-9, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35/2009-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn” và sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, thực hiện Hướng dẫn số 35/2009-HD/BTCTW, tổ chức và hoạt động của 9 chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, dự bị động viên trong tình hình mới được nâng lên. Chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã lãnh đạo làm tốt chức năng tham mưu về tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng,quân sự (QP-QS) ở địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực; phối hợp với các lực lượng khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: D.My

Về xây dựng nền QPTD, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và LLVT huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác QP-QS địa phương đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền QPTD và thế trận chiến tranh nhân dân. Công tác phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch luôn được chú trọng; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện từng bước được nâng lên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Phước tập trung xây dựng các tiềm lực chính trị-tư tưởng, KT-XH, khoa học-công nghệ, quân sự-an ninh của khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009-2019 và tặng giấy khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Thuận năm 2019.