Ngành Thuế: Đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

Cách đây 74 năm, ngày 10-9-1945, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành sắc lệnh số 27/SL lập ra “Sở Thuế quan và thuế gián thu” trực thuộc Bộ Tài chính, đánh dấu sự ra đời của ngành Thuế Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của ngành Thuế cả nước, trong suốt 27 năm qua, các hệ hệ cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh Ninh Thuận không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng ngành Thuế tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Ngành Thuế ra quân tuyên truyền thu ngân sách.

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngành Thuế tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 55 TC/QĐ/TCCB ngày 29-1-1992 của Bộ Tài chính và đi vào hoạt động sau khi tỉnh nhà được tái lập vào năm 1992. Do xuất phát điểm kinh tế của tỉnh thấp, số lượng doanh nghiệp (DN) thời gian đầu thành lập tỉnh không nhiều, nên số thu ngân sách của tỉnh cũng rất khiêm tốn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, kế hoạch phát triển doanh nghiệp…, những năm gần đây hoạt động sản xuất kinh doanh của DN ngày càng phát triển, tác động làm tăng số thu ngân sách của tỉnh rất đáng kể. Cụ thể, nếu năm 1992, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh chỉ đạt 29,3 tỷ đồng thì đến năm 2013 vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ đồng, đến năm 2016 vượt mốc 2.000 tỷ đồng và đến năm 2018 đã đạt con số gần 3.000 tỷ đồng, tăng gấp hàng chục lần so với ngày đầu tái lập tỉnh, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Riêng trong tháng 8 năm 2019, tổng thu ngân sách (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh đạt 243,5 tỷ đồng, nâng lũy kế thu ngân sách từ đầu năm đến nay lên trên 2.000 tỷ đồng, đạt 85,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 4,1 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách đạt hơn 2.042 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo phân tích của ngành Thuế, thu ngân sách của tỉnh đạt được những kết quả khả quan nêu trên, ngoài yếu tố tình hình kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, còn có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức thuế, nhất là đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. Với phương thức đổi mới cơ chế quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyển từ cơ chế chuyên quản (mỗi người nộp thuế phải được phân công cho cán bộ quản lý) sang quản lý theo chức năng, theo nguyên tắc rủi ro, công tác quản lý thuế đã đặt trọng tâm vào 4 chức năng chính là: Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trong đó thanh tra, kiểm tra chỉ thực hiện đối với những người nộp thuế có rủi ro cao.

Ngoài các giải pháp kể trên, Cục Thuế tỉnh còn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục về thuế. Tập trung phân tích, xác định đối tượng, nội dung có rủi ro cao, khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát kê khai, nhất là các lĩnh vực: Dịch vụ viễn thông, kinh doanh vàng, dược phẩm, kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Triển khai thực hiện tốt các đề án chống thất thu, mở rộng cơ sở tính thuế trong lĩnh vực: Bán lẻ xăng dầu, kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống... Tiếp tục hỗ trợ DN áp dụng hình thức khai, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, nhờ đó đến cuối tháng 8 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 100% DN thực hiện khai thuế điện tử và đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó cả 3 chỉ tiêu thành phần về nộp thuế điện tử đều đạt trên 95% theo Nghị quyết 19-2017/NQ/CP của Chính phủ.

Mặt khác, ngành Thuế tỉnh còn thường xuyên phát động sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ngừng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ, công chức theo yêu cầu đổi mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, khoa học cho đội ngũ cán bộ thuế. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đến nay Cục Thuế tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục Thuế: Ninh Sơn - Bác Ái và Ninh Hải - Thuận Bắc thành các Chi cục Thuế khu vực, đảm bảo bộ máy cơ quan Thuế các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn luôn tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất của cả tập thể, góp phần đắc lực cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Ghi nhận thành tích và những đóng góp trong những năm qua, ngành Thuế tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 Huân chương Lao động hạng Nhì, 8 Huân chương Lao động hạng Ba cho 7 tập thể và 8 cá nhân; 5 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Bộ Tài chính, 15 Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh... Đây là phần thưởng cao quý tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong những năm tới.