Bác Ái: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Ngày 6-9, UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009-2019).

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái đã quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác đấu tranh với âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương được giữ vững, ổn định.

Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009 – 2019).

Trong thời gian tới, huyện Bác Ái tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện vững mạnh về chính trị, quốc phòng – an ninh. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống...

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009 – 2019).