Kỳ vọng vào năm học mới

Năm học 2019-2020 chính thức bắt đầu. Đây là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục chung tay thực hiện nhiều đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Toàn xã hội đang kỳ vọng vào sự đổi mới mang tính toàn diện, thực chất của ngành Giáo dục trong năm học mới 2019-2020.

Trước thềm năm học mới, nhìn lại sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả. Dù điều kiện còn khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh luôn dành phần ngân sách kịp thời cho lĩnh vực giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Người người, nhà nhà đều chú trọng việc học tập của con em mình. Ngành GD&ĐT đã có nhiều cố gắng, triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học có hiệu quả. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được nâng lên. Mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục phổ thông tiếp tục ổn định, đã và đang được rà soát, sắp xếp lại. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; nền nếp, kỷ cương trong trường học cơ bản được duy trì và giữ vững. Những yếu kém, hạn chế, bệnh thành tích và sự bất cập làm trì trệ ngành GD-ĐT cũng được chỉ ra thẳng thắn. Đại đa số các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh (HS). Gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay tạo điều kiện thuận lợi, môi trường giáo dục tốt nhất có thể cho bao lớp học trò. Nhiều thế hệ HS, sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Kết quả của ngành GD&ĐT đạt được trong năm học đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ảnh: Văn Nỷ

Năm học 2019-2020, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành GD&ĐT có 10.126 người, đảm nhận quản lý và giảng dạy cho hơn 140.600 HS thuộc 318 cơ sở giáo dục. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2019-2020, toàn ngành GD&ĐT tỉnh đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện học tập tại các trường, trong đó toàn tỉnh xây mới 431 phòng học, sửa chữa 279 phòng, sửa chữa và xây mới 74 công trình vệ sinh... phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các địa phương, nhà trường cũng đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, vận động được nhiều doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tự nguyện hiến đất, tặng trang thiết bị trường học và đầu tư nâng cấp các phòng học, nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sư phạm đạt chuẩn Quốc gia.

Năm học 2019-2020, toàn ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời, các trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương và địa phương về mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020; bám sát các chỉ tiêu cơ bản về GD&ĐT đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để tập trung thực hiện hoàn thành. Triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho HS, sinh viên và nhà giáo; tập trung xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh-sạch-đẹp, an toàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ sở giáo dục để kịp thời chấn chỉnh việc quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, giữ gìn đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học, sắp xếp lại các trường học theo hướng gọn nhẹ bộ máy và tổ chức mô hình trường học nhiều cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy...

Với sự quan tâm to lớn của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội, nhất định sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục dành được những thành tựu quan trọng, góp phần đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển vững mạnh.