Tọa đàm, đối thoại với sinh viên năm học 2019-2020

Ngày 31-8, lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đã có buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với hơn 100 sinh viên đang theo học tại phân hiệu.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường giới thiệu những nét chính của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh cũng như Phân hiệu tại Ninh Thuận, với tinh thần thẳng thắng và không khí cởi mở, tại buổi tọa đàm, đối thoại rất nhiều câu hỏi đã được sinh viên đặt ra, tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến việc trường chưa thành lập được câu lạc bộ tiếng anh; hoạt động giao lưu thể thao trong trường chưa nhiều; cách sắp xếp lịch dạy của các môn học cần đảm bảo được thời gian để sinh viên chủ động sắp xếp lịch học hiệu quả; tỷ lệ tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi ra trường; hỗ trợ, tư vấn sinh viên về phương pháp đi thực tập tại các nơi; điều kiện sinh viên đăng ký học cải thiện điểm và điều kiện được viết khóa luận tốt nghiệp…

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đối thoại với sinh viên.

Các ý kiến của sinh viên đã được lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp thu, trả lời, giải thích cụ thể, qua đó giúp các em sinh viên hiểu rõ nhiều nội dung.