Khai mạc Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30-8, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).

Triển lãm ảnh gồm 2 phần, với 160 bức ảnh. Phần thứ nhất có 60 ảnh là tư liệu về Bác và thành tựu của đất nước chủ đề: “50 năm vững bước theo Người”. Phần thứ hai có 60 ảnh và 40 ảnh nghệ thuật miêu tả thành tựu của tỉnh về “Đất nước con người Ninh Thuận”.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong ngày khai mạc. Ảnh: P.Bình

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam nói chung, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm ảnh được diễn ra từ ngày 30-8 đến ngày 10-9-2019.