Màu xanh Ninh Chữ

Biển xanh như ngọc thẳm xanh

Nao nao cát trắng long lanh nắng vàng

Mây lang thang, gió dịu dàng

Khách xa dừng bước mơ màng mắt xanh…