Dáng quê…

Nồng nàn hương của cỏ cây

Ban mai sương lạnh lăn đầy mặt sân

Tiếng chim buổi sớm thoáng gần

Xa xa trong ánh nắng bừng muôn hoa

Sông quê bến cũ mái nhà

À ơi tiếng mẹ bao là tháng năm

Đò xưa nghe tiếng bổng trầm

Nón nghiêng làn tóc thì thầm câu ca

Bờ tre ướt đẫm vai cha

Một sương hai nắng thiết tha lối về

Con diều nghiêng nắng triền đê

Tuổi thơ cháy tóc trưa hè nồng oi

Tháng năm qua lại con thoi

Ta đi tìm lại bao lời dáng quê….