Tạo điều kiện cho ngư dân thực hiện Công văn số 5411/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 8-3-2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Tại Điều 43 về Quản lý hoạt động của nghề cá trên các vùng biển Việt Nam quy định, đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng; tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m chỉ được hoạt động ở tuyến lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ; tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động tại vùng ven bờ, không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi; bên cạnh đó, theo Nghị định mới thì ngư dân cũng không được hoán cải, thay đổi kích thước và mua, bán tàu cá có chiều dài dưới 15 m. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25-4-2019.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, xã Phước Diêm (Thuận Nam) kiến nghị lùi thời gian cải hoán tàu thuyền tại buổi tuyên truyền Luật Thủy sản.

Tuy nhiên, qua triển khai Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã có những trở ngại, kiến nghị từ một số địa phương và ngư dân, nhất là các ngư dân có tàu cá chiều dài nhỏ hơn 15m, nhưng công suất máy lại trên 90CV. Tại tỉnh ta, số lượng tàu khai thác vùng khơi nhưng có chiều dài dưới 15 m là 586 chiếc; với số lượng lớn tàu thuyền như trên nếu không có sự điều chỉnh trong việc cấp hạn ngạch khai thác thủy sản sẽ là trở ngại lớn cho ngư dân địa phương.

Trước kiến nghị của ngư dân các tỉnh, thành phố, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 5411/2019/BNN-TCTS, về việc điều chỉnh cho phép tàu cá có chiều dài dưới 15m nhưng có công suất trên 90 CV được tiến hành cải hoán, cơi nới sao cho đảm bảo chiều dài theo quy định được triển khai trong Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Để làm tốt việc này, các ngư dân có tàu dưới 15m nhưng có nhu cầu cải hoán cần trực tiếp đem hồ sơ kỹ thuật tàu cá đến Chi cục Thủy sản tỉnh để đăng ký, xem xét và cấp văn bản chấp thuận để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cấp bổ sung hạn ngạch. Hạn chót đăng ký việc cải hoán tàu cá là ngày 15-12-2019 và thời gian hoàn thành việc cải hoán là ngày 1-1-2020.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, xã Phước Diêm (Thuận Nam) cho biết: Việc đăng ký cải hoán ngư dân sẽ tranh thủ thực hiện, tuy nhiên theo quy định thời gian hoàn thành việc cải hoán trước ngày 1-1-2020 sẽ không mang tính khả thi bởi trên địa bàn tỉnh các cơ sở đóng tàu đảm bảo kỹ thuật cho việc cải hoán không nhiều, nhưng với số lượng 586 tàu cá trên địa bàn tỉnh cần cải hoán trong thời gian 4 tháng thì rất khó. Vì vậy, Chi cục Thủy sản tỉnh cần kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gia hạn thời gian hoàn thành việc cải hoán tàu thuyền.