Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”

Ngày 28-8, Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” cho đồng chí Hồ Hữu Hạnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thế Kỳ, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Giám Đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới. Việc trao tặng huy hiệu lần này là thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến của các cá nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”
cho đồng chí Huỳnh Thế Kỳ, Nguyên UVTV Tỉnh ủy, Giám Đốc Công an tỉnh.