Chấm thi các giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V

Ngày 28-8, Ban tổ chức (BTC) Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V (2018-2019) tổ chức cuộc họp triển khai công tác chấm thi.

Hội thi năm nay, BTC đã tiếp nhận 17 giải pháp, trong đó: Lĩnh vực Y dược có 7 giải pháp; Cơ khí tự động hóa, xây dựng giao thông vận tải 6 giải pháp và Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 4 giải pháp. Các giải pháp đăng ký dự thi được BTC xem xét, chấm điểm dựa trên các tiêu chí như: Tính năng sáng tạo, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn đời sống… Dự kiến, BTC sẽ công bố và trao giải trong tháng 9-2019; đồng thời, chọn ra các giải pháp chất lượng cao tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2019.

Hội đồng chấm thi các giải pháp thuộc lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng giao thông vận tải.