Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Thực hiện kế hoạch số 3364/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20 đến 29-8, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kho hàng trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Trong ngày 20-8, Đoàn đã đến kiểm tra tại kho bia của Công ty TNHH Phú Gia Thuận, đường 704, khu phố 10, phường Văn Hải và Công ty TNHH may Thịnh Tiến, Tổ 1, khu phố 1, phường Bảo An. Qua kiểm tra, cho thấy các cơ sở sản xuất, kho hàng đều đáp ứng được đầy đủ các quy định như: Giấy phép kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh; các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty TNHH Thịnh Tiến.

Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất, kho hàng chưa thực hiện tốt nội quy, quy định, quy trình, các biển báo, biển cấm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở; tổ chức lực lượng PCCC của cơ sở, chế độ hoạt động, khả năng chữa cháy tại chỗ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Đoàn cũng đã nhắc nhở xử lý các tồn tại, thiếu sót, nguy cơ cháy nỗ, cũng như hướng dẫn các giải pháp an toàn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sơ sản xuất, kho hàng trong việc thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC.