Kết quả bước đầu về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”, ngành Dân số tỉnh ta ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản/KHHGĐ giai đoạn 2011-2020, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác dân số, phù hợp với quan điểm trọng tâm của Nghị quyết 21/NQ-TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là các đơn vị chuyên môn đã triển khai đồng bộ các hoạt động dân số trên các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số, phù hợp với yêu cầu chuyển hướng công tác dân số trong tình hình mới. Để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu quả cao. Hoạt động truyền thông được triển khai phù hợp với từng đối tượng cụ thể, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao, tập trung cho nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành chú trọng mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nhờ đó, hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và CSSKSS/KHHGĐ ở tỉnh có bước chuyển biến đáng kể. Đặc biệt, sau thời gian sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành văn bản chỉ đạo và phổ biến quán triệt đến tận các cơ sở, hội, đoàn thể vừa ổn định bộ máy làm công tác dân số vừa duy trì, phát huy kết quả đạt được của công tác dân số - KHHGĐ .

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham dự Hội thi Tuyên truyền viên về mất cân bằng
giới tính khi sinh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019.

Gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018 là năm đầu tiên tỉnh ta đạt được mức sinh thay thế, giảm từ 2,28 con/bà mẹ (năm 2016) còn 2,05 con/bà mẹ (năm 2018). Tỷ số giới tính khi sinh 110 trai/100 gái (năm 2018); trên 70% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại... Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Đơn cử như Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang triển khai tại các cơ sở y tế công lập như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Ninh Hải, Ninh Sơn, các trung tâm y tế huyện được thực hiện tích cực. Qua đó, cung cấp kịp thời các thông tin về sàng lọc trước sinh sơ sinh; lập danh sách theo dõi, quản lý đối tượng có nguy cơ cao để tư vấn, vận động trực tiếp tại hộ gia đình nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ em sinh ra bị mắc các dị tật, dị dạng bẩm sinh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 3.500 ca sàng lọc sơ sinh, đạt 71,6% kế hoạch năm... Đề án Chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên; mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng được quan tâm, duy trì.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh ta còn đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ còn thấp… Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cho biết: Để từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh sẽ tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai tinh thần, nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ các cấp theo định hướng dân số và phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; phát huy tối đa sự chủ động của địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 21-NQ/TW như “làn gió mới” trong công tác dân số, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng dân số. Ðể đưa Nghị quyết ngày càng đi vào cuộc sống, ngoài nhiệm vụ chuyên môn ngành Dân số mong muốn sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng chung tay đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số, các mô hình, đề án tại cơ sở… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.