Tháng Tám trời đã vào thu

Tháng Tám trời đã vào thu

Lời ve khắc khoải thôi ru ngậm ngùi

Phượng hồng khoe sắc xinh tươi

Bỗng dưng e ấp khi trời chuyển giao!

Tháng Tám hạt nắng hanh hao

Hạt mưa tí tách xôn xao đất trời

Ai ngồi níu thời gian trôi?

Níu bao ký ức của thời ấu thơ!

Tháng Tám vòm mây lửng lơ!

Tựa như tóc mẹ bạc phơ mái đầu

Chân mòn, mắt cũng thêm sâu...

Lưng còng vì những dãi dầu gió sương.

Tháng Tám về lại quê hương

Để nghe gió hát du dương bên trời

Chợt nghe tiếng mẹ à... ơi!

Vang trong niềm nhớ từng lời ru xưa.