Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 15-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các đồng chí trong Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 12-8-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được nghiêm túc, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc khẩn trương tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối theo đúng kế hoạch; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.