Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên

Thực hiện công tác phát triển Đảng năm 2019, từ cuối tháng 5, Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên (ĐV). Tuy nhiên, so với những năm trước, tiến độ phát triển ĐV mới còn quá chậm vì vậy cấp ủy các cấp phải quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kết nạp ĐV năm nay.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, tính đến đầu tháng 8, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 266 ĐV mới, đạt 28,6% chỉ tiêu năm (kết nạp 930 ĐV). Con số này được cho là thấp nhất từ trước tới nay trong công tác phát triển Đảng ở tỉnh ta. Thử lấy mốc thời điểm giữa tháng 8-2017 (kết nạp 472 ĐV, đạt 52,44% chỉ tiêu) hay 6 tháng đầu năm 2018 (kết nạp 400 ĐV, đạt tỷ lệ 43,01%) ra so sánh sẽ thấy nhận xét trên là có cơ sở. Theo các cán bộ chuyên trách Phòng Tổ chức đảng-ĐV (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), nguyên nhân đạt thấp được cho trước hết là do các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV nhiệm kỳ, thứ hai là do phải tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có khuynh hướng quan tâm nhiều tới chất lượng chứ không chạy theo số lượng, điều này tất nhiên ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV.

Ngoài các nguyên nhân nói trên, khi trao đổi với chúng tôi nhiều đảng ủy xã cho rằng việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” cũng tác động tâm tư, tình cảm cán bộ không chuyên trách của các đoàn thể, thôn, khu phố, vốn là nguồn bổ sung ĐV cho các TCCSĐ. Từ các nguyên nhân trên, đã góp phần tác động làm tỷ lệ phát triển ĐV mới ở các đảng bộ huyện, thành phố đạt thấp, chẳng hạn Đảng bộ huyện Ninh Sơn, tính đến ngày 30-7, chỉ kết nạp được 11 ĐV (13,92% chỉ tiêu). Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm là đảng bộ được tỉnh giao chỉ tiêu cao nhất (kết nạp 148 ĐV), trong 7 tháng chỉ kết nạp được 49 ĐV (đạt 33,11% chỉ tiêu tỉnh giao). Nhìn chung trong cùng thời gian nói trên, trừ Đảng bộ huyện Bác Ái kết nạp được 37/72 ĐV (51,39% chỉ tiêu), còn lại chưa có Đảng bộ trực thuộc tỉnh và đảng bộ huyện, thành phố nào đạt tỷ lệ kết nạp 50% chỉ tiêu.

Như vậy, dù tác động từ nguyên nhân nào, chung quy lại nguyên nhân chính vẫn là do công tác tạo nguồn hạn chế, điển hình là ở Ninh Hải. Tính đến đầu tháng 8, Đảng bộ huyện Ninh Hải đã kết nạp được 52/123 ĐV (42,3% chỉ tiêu tỉnh giao), riêng các xã, thị trấn kết nạp 29/62 ĐV (đạt 46,8% chỉ tiêu huyện giao), trong đó có 16 ĐV kết nạp tại các thôn, khu phố và lực lượng dân quân. Đồng chí Huỳnh Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Ninh Hải cho biết: “Để phát triển ĐV mới, một trong những nhân tố có tính chất quyết định là tạo nguồn đối tượng để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhưng việc tạo nguồn đang ngày càng khó khăn, đã thế công tác xác minh hồ sơ kết nạp ĐV đòi hỏi chặt chẽ hơn nên ảnh hưởng đến tiến độ”. Cũng theo đồng chí Minh, kể cả ngay khi có sẵn nguồn đối tượng đủ điều kiện, chưa chắc đã có thể kết nạp, không ít nơi các cấp ủy còn phải kiên trì giáo dục chính trị, tư tưởng cho đối tượng Đảng nên cần thêm thời gian, nhất là với một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc làm, đời sống.

Nhờ xác định được nguyên nhân chậm tiến độ kết nạp ĐV, theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, hiện công tác phát triển ĐV mới đang được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, bước đầu cho thấy có khởi sắc đáng phấn khởi. Tại Ninh Phước, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ninh Phước đã kết nạp được 48 ĐV mới, đạt 45,71% kế hoạch năm, dù còn thấp nhưng với kết quả đó, Ninh Phước hy vọng sẽ tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV vào cuối năm. Tương tự ý kiến trên, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm chia sẻ: Với những khó khăn nhất định, khó mà dự báo chính xác việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp ĐV năm nay, nhưng thường vào những tháng cuối năm Đảng bộ thành phố đều đạt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Nhìn lại năm 2018, sở dĩ Đảng bộ tỉnh đạt con số kết nạp 1.001 ĐV, vượt 7% chỉ tiêu kế hoạch năm, có thể nói chủ yếu là nhờ các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp vào cuối năm.

Kinh nghiệm trên đang tiếp tục vận dụng trong năm nay, nhất là vào giai đoạn “nước rút” như hiện nay. Từ những ghi nhận trên, chúng tôi tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc của Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, sự năng động quyết liệt của cấp ủy các TCCSĐ, toàn Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch kết nạp ĐV năm nay theo hướng bảo đảm chất lượng, cơ cấu.