Xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư

Ngày 9-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải (Ninh Hải).

Dự án có tổng chiều dài 571,2 m, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách. Thời gian thực hiện dự án năm 2019.

Một góc bờ kè xã Nhơn Hải (Ninh Hải) chuẩn bị được đầu tư xây dựng.  Ảnh: Văn Nỷ

Mục tiêu dự án nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển ăn sâu vào đất liền, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản của khoảng 3.331 hộ/13.928 khẩu và 195 cơ sở sản xuất tôm giống sát bờ biển; góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng...