Tạo sức bật mới cho hợp tác xã phát triển

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (BCĐ) đã kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn và lựa chọn các thành viên có liên quan chặt chẽ với hoạt động kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đểm nổi bật là công tác hỗ trợ HTX tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đi vào hoạt động có hiệu quả.

Theo báo cáo của BCĐ, tính đến đầu năm 2019, trên toàn tỉnh có 75 HTX đang hoạt động; trong đó, có 54 HTX nông nghiệp. Ngoài một số HTX tìm được hướng đi mới, mở rộng ngành, nghề kinh doanh, sản xuất, thì vẫn còn những HTX hoạt động cầm chừng do gặp khó khăn về nhân lực chưa đủ mạnh, tài chính hạn hẹp. Để giúp các HTX đứng vững trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, công tác hỗ trợ HTX gần đây có sự đổi mới, đi vào trọng tâm, trọng điểm, theo hướng ưu tiên đầu tư cho những HTX hoạt động theo mô hình kiểu mới để trở thành “đầu tàu” của KTTT.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phước An, xã Phước Vinh (Ninh Phước) liên kết với
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Nam sản xuất bắp theo mô hình cánh đồng lớn,
lợi nhuận thu được khoảng 40 triệu đồng/ha. Ảnh: Anh Tùng

Trong những khó khăn của HTX, BCĐ nhìn nhận “cốt lõi” của mọi vấn đề đều xuất phát từ nguồn lực con người của HTX chưa đủ mạnh để tập trung hỗ trợ tuyển dụng lao động trẻ cho HTX. Chủ trương thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ, tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các HTX trên địa bàn tỉnh đạt kết quả bước đầu. Trong 7 tháng năm 2019, đã tuyển dụng được 5 lao động trẻ bố trí làm việc ở các HTX: Như Bình, Hậu Sanh, Long Bình, Vạn Phước và Trường Thọ, nâng tổng số lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc tại các HTX xã lên 9 người. Đội ngũ cán bộ mới tuyển dụng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tín dụng tin tưởng cho HTX vay vốn mở rộng hoạt động.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ HTX xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất, xúc tiến thương mại cũng được tăng cường, đạt được kết quả rõ nét hơn so với trước đây. Cụ thể, BCĐ đã phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư 15 công trình dự án của 13 HTX. Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định về ứng dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, với kinh phí hỗ trợ 664 triệu đồng; đồng thời, triển khai Đề án “Ứng dụng tem điện tử thông minh trong việc truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận” và Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật bao chùm quả nho đối với HTX Nho Evergreen.

Nhân viên hợp tác xã Nho Evergreen đóng gói sản phẩm nho sạch trước khi đưa ra thị trường.Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo đồng chí Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác hỗ trợ HTX ngày càng đi vào chiều sâu đã giúp các đơn vị triển khai nhiều hoạt động đem lại kết quả nổi bật. Đến nay, một số HTX kiểu mới đảm nhiệm tốt vai trò làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo thu nhập cho hộ thành viên. Tiêu biểu như HTX Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú, xã An Hải; HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Châu Rế, xã Phước Hải (Ninh Phước), HTX Sản xuất và Thương mại An Xuân, xã Xuân Hải (Ninh Hải) liên kết với doanh nghiệp trồng măng tây xanh áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm với tổng diện tích 40 ha, lợi nhuận bình quân khoảng 500 triệu đồng/ha/năm. Nếu như trước đây, vai trò của HTX trong chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất còn mờ nhạt, thì hiện nay đã được phát huy rõ nét. Các HTX Dịch vụ nông nghiệp Ninh Quý, xã Phước Sơn, HTX Kinh doanh – Dịch vụ Nông nghiệp Phước Hậu, xã Phước Hậu (Ninh Phước)… trở thành điểm sáng trong ứng dụng công nghệ san phẳng đồng ruộng bằng tia laser, với diện tích 28,5 ha ở vụ hè - thu 2019, tạo đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp.

Có thể nói, từ việc BCĐ đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hoạt động của các HTX có nhiều khởi sắc, khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các HTX đổi mới phương thức hoạt động, mạnh dạn huy động vốn, mở rộng ngành, nghề, liên doanh liên kết, tham gia thưc hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục củng cố, phát triển, đổi mới và nâng cao hoạt động KTTT, HTX, tạo bước chuyển biến rõ nét, đột phá trong năm 2019, BCĐ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuyển giao khoa học - công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.