Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

Ngày 2-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 12-8-2019.

Theo đó, đối tượng áp dụng là HLV, VĐV thể thao thành tích cao thuộc các đội tuyển (ĐT) tỉnh, ĐT trẻ tỉnh, ĐT năng khiếu cấp tỉnh, cấp huyện; ĐT cấp huyện đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, các trường năng khiếu thể thao hoặc đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục Thể thao.

Các vận động viên thi đấu trên Sân vận động tỉnh.Ảnh: Văn Nỷ

Mức chi tiền ăn hàng ngày đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện trong nước, cụ thể: ĐT cấp tỉnh 175.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 140.000 đồng/người/ngày; ĐT trẻ tỉnh 140.000 đồng/người/ngày; ĐT năng khiếu cấp tỉnh 105.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 75.000 đồng/người/ngày. Mức chi tiền ăn hàng ngày đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung thi đấu: ĐT cấp tỉnh 230.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 185.000 đồng/người/ngày; ĐT trẻ tỉnh 175.000 đồng/người/ngày; ĐT năng khiếu cấp tỉnh 175.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 140.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu được áp dụng như các mức chi trên.