Hội Nhà báo tỉnh:Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”

Ngày 9-8, Chi hội Báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong dịp này, Chi hội đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 2 hội viên và kết nạp 2 hội viên mới.

Nhà báo Trần Bảo Kim, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chương cho các hội viên.