Thuận Bắc: Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 2 xã Công Hải và Phước Chiến

Ngày 9-8, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 2 xã Phước Chiến và Công Hải năm 2019.

Mặc dù, việc tổ chức diễn tập của 2 xã diễn ra trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo và khung tập nên công tác diễn tập hoàn thành theo kế hoạch. Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể 2 xã đã vận hành giải quyết tốt, xử lý các tình huống có thể xảy ra tại địa phương đúng cơ chế (đây là cơ sở để rút kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn tại địa phương khi có tình huống xảy ra). Lực lượng thực binh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực luyện tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thông qua diễn tập, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang xã nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong xử lý các tình huống, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.