Phổ biến kiến thức pháp luật lần thứ nhất năm 2019

Ngày 8-8, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lần thứ I năm 2019. Tham gia hội nghị có 50 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến những nội dung của Luật Đặc xá năm 2018 và Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Luật Đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19-11-2018, có hiệu lực từ 1-7-2019, với 39 điều quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Phổ biến kiến thức pháp luật lần thứ nhất năm 2019.