Ninh Thuận: 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014- 2019

Vừa qua, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động tại Hà Nội.

Qua đó, toàn quốc có 82 tập thể và 147 cá nhân được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014- 2019.

Ninh Thuận có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen gồm: Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ tỉnh và ông Phan Văn Luông, Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương.