Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 7-8, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tổ chức khai mạc kỳ thi Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính (phần thi trình bày Đề án).

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc kỳ thi.

Tham dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính gồm có 4 công chức đủ điều kiện tham dự, gồm: Ông Lê Công Bình, phụ trách Phòng Ngân sách (Sở Tài chính); Ngô Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái; Hồ Trọng Luật, Trưởng Phòng Tài chính-Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy); Võ Thể, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải. Đây là những công chức đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm thực tiễn và đã vượt qua phần thi kiến thức chung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự khai mạc kỳ thi. Ảnh: T.Quang

Tại phần thi trình bày Đề án, các ứng viên phải đánh giá thực trạng, phân tích và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển trên lĩnh vực tài chính; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự... Qua đó, Ban chấm thi và Hội đồng thi tuyển đưa ra đánh giá, nhận xét khách quan và toàn diện về năng lực, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của từng ứng viên để thảo luận, quyết định ứng viên ưu tú nhất vào vị trí cần tuyển chọn.

Phát biểu khai mạc tại kỳ thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thêm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng chí đề nghị các ứng viên phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành phần thi trình bày đề án; các thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban Giám sát, các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi tuyển phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, khách quan để lựa chọn được ứng viên xứng đáng vào vị trí Phó Giám đốc Sở Tài chính.