Tăng cường các biện pháp quản lý trật tự xây dựng

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, tốc độ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng ở các địa phương trong tỉnh diễn ra khá nhanh. Nhiều khu dân cư, tuyến đường mới được mở mang, xây dựng, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà, ổn định nơi ở, phát triển kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng ngày càng trở nên phức tạp, tình trạng xây dựng không phép, trái phép còn khá phổ biến, nhất là trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện tổ chức 876 lượt tuần tra, kiểm tra về trật tự xây dựng. Qua kiểm tra phát hiện 102 trường hợp vi phạm, tăng 65 trường hợp so với năm 2018, tăng 175,67%. Trong đó, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra công trình do Sở Xây dựng cấp phép và công trình đột xuất khác là 20 công trình, phát hiện 2 trường hợp vi phạm khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công để liên hệ cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, xin phép xây dựng theo đúng quy định. Riêng tại địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tính từ đầu năm đến nay đã phát hiện 79 trường hợp vi phạm, tăng 57 trường hợp nhà ở riêng lẻ so với năm 2018, tăng hơn 259%. Trên địa bàn các huyện, qua kiểm tra phát hiện có 21 trường hợp vi phạm, tăng 9 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, tăng 75%. Trong tổng số 102 trường hợp vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2019, có 80 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong đô thị, chiếm 78,43%; vi phạm ở khu vực nông thôn có 22 trường hợp, chiếm 21,57%.

Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra về trật tự xây dựng trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Qua những con số trên cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nói riêng và cả tỉnh nói chung đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, một thực tế rất đáng quan tâm là việc xử lý công trình vi phạm chưa quyết liệt, chưa triệt để, hầu hết số vụ vi phạm chỉ dừng lại ở hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Trong 79 công trình vi phạm trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, thì có đến 49 trường hợp bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền 512 triệu đồng, 30 trường hợp còn lại đã ra quyết định xử phạt, nhưng người dân không chấp hành. Trong khi đó, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm không tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình nên tính răn đe, giáo dục chưa cao, dẫn đến đa phần công trình xây dựng trái phép được người dân tiếp tục hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời gian đến thực sự đi vào nền nếp, ngành chức năng cần tăng cường phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, giám sát. Đồng thời, khi phát hiện sai phạm cần phải kịp thời và kiên quyết xử lý, nhằm bảo đảm việc xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành. Các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần có kế hoạch triển khai sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đến từng địa bàn khu dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai và các quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật về xây dựng; thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật tình hình xây dựng các công trình, cấp giấy phép xây dựng đúng quy định pháp luật. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và người đứng đầu UBND các địa phương khi có biểu hiện buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, còn để xảy ra nhiều sai phạm. Kiện toàn, tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng, bố trí cán bộ, công chức chuyên trách có đủ năng lực, trình độ chuyên môn làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.