Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 29-7-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2019/QD-UBND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định quy định cụ thể về danh mục, giá 9 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; danh mục, giá 7 dịch vụ ngày giường bệnh điều trị; danh mục, giá 1.937 các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Cán bộ Trung tâm y tế Thuận Nam nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ảnh: Văn Nỷ

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9-8-2019 và thay thế Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND ngày 15-12-2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.