Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” tỉnh làm việc tại xã Nhơn Hải

Ngày 6-8, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Nhơn Hải (Ninh Hải) về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn xã Nhơn Hải đã đạt được nhiều kết quả; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đến quản lý điều hành của chính quyền; những khó khăn vướng mắc của nhân dân được quan tâm giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong những tháng đầu năm 2019, Phòng “một cửa” của xã đã tiếp nhận và giải quyết 2.320 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%; cấp ủy và chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân tại các thôn: Mỹ Tường I, Khánh Tân và Khánh Nhơn II, từ đó những vấn đề mà người dân quan tâm, kiến nghị cũng đã được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng và thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương; quyền làm chủ của nhân dân được củng cố và phát huy, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hằng năm tại địa phương.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” tỉnh làm việc tại xã Nhơn Hải.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của xã Nhơn Hải trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong thời gian đến, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Nhơn Hải cần có sự gắn kết hơn nữa trong mối quan hệ với nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò làm chủ của người dân thông qua các hình thức: đối thoại, tiếp dân…, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, tạo môi trường ổn định để người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế.