Phấn đấu 100% học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2019 - 2020

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh-sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020 đạt hiệu quả, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

HSSV là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHYT. Theo đó, HSSV được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại. Năm học 2019-2020, mức đóng BHYT HSSV cũng có sự thay đổi do mức lương cơ sở tăng. Theo đó, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Căn cứ vào Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng thay cho mức lương cũ 1,39 triệu đồng/tháng, năm học 2019-2020, mức đóng BHYT của HSSV 67.050 đồng/tháng, trong đó HSSV chỉ phải đóng 46.935 đồng/tháng, còn lại Nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng/tháng.

Nhằm giảm bớt áp lực các khoản thu đầu năm học, các gia đình HSSV có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt theo quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm phù hợp với điều kiện kinh tế. Cụ thể, mức đóng BHYT cho 3 tháng sẽ là 201.150 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV chỉ phải đóng 140.805 đồng). Đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV chỉ phải đóng 281.610 đồng). Đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng). Đóng BHYT cho 12 tháng sẽ là 804.600 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

Bác sĩ Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khám bệnh cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: V.M

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết khi tham gia BHYT, HSSV sẽ được nhiều quyền lợi. Cụ thể: Trường hợp khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (CMKT), được quỹ BHYT thanh toán theo mức: 100% chi phí KCB tại tuyến xã; 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương số tiền 223.500 đồng); 100% chi phí KCB BHYT khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương số tiền 8.940.000 đồng). Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm; 80% chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp còn lại.

Trường hợp, đi KCB vượt tuyến, trái tuyến (không đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu) và có trình thẻ, thì được hưởng quyền lợi KCB như sau: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% chi phí KCB ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện (được hưởng theo quyền lợi thẻ BHYT).

Ông Nguyễn Mạnh Tú, cho biết thêm: Để hoàn thành kế hoạch giao 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2019-2020, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo công tác BHYT HSSV, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV. Bên cạnh đó, tháng 9-2019 là tháng cao điểm bước vào năm học mới, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí, sở ngành, địa phương, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về BHYT, tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT HSSV trước thềm năm học mới 2019-2020 như: tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; BHYT HSSV góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai đất nước; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV. Tuyên truyền về những HSSV được quỹ KCB BHYT chi trả chi phí lớn; các quy định mới liên quan đến thực hiện BHYT HSSV theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT”.

Phối hợp với cơ sở giáo dục phổ biến, triển khai hướng dẫn các HSSV cách tra cứu mã số BHXH. Tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT và tiến hành cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Kịp thời xét duyệt và trình kinh phí thù lao thu BHYT cho các trường học, cơ sở giáo dục. Khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV. Ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ, đơn vị cũng đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho HSSV; đồng thời, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.