Thành lập Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh

Ngày 5-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc thành lập Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Phan Chu Trinh trực thuộc UBND huyện Thuận Nam và Trường THPT Nguyễn Văn Linh trực thuộc Sở GD&ĐT.

Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở GD&ĐT; được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của trường đặt tại thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh (Thuận Nam). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-8-2019.