Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017

Ngày 2- 8, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017.

Tham gia hội nghị có hơn 120 đại biểu thuộc các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; lãnh đạo các xã ven biển cùng đại diện một số doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản, chế biến thủy sản, ngư dân, cơ sở đóng tàu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung: Bảo vệ, nuôi trồng, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản; các quy định liên quan đến hoạt động kiểm ngư và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản được quy định trong Luật Thủy sản năm 2017 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Hội nghị nhằm nâng cao sự hiểu biết cho công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thủy sản hiện nay.