Công đoàn Giáo dục tỉnh: Hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo đời sống giáo viên, người lao động

Những năm học qua, Công đoàn Giáo dục tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đời sống, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động (CBGVNLĐ) rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo hướng toàn diện.

Công đoàn Giáo dục tỉnh hiện có 27 đơn vị trực thuộc, với 1.585 CBGVNLĐ. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNLĐ, hằng năm, các cấp Công đoàn ngành chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến CBGVNLĐ như: Tiền lương, tiền phụ cấp, nâng lương trước thời hạn, chế độ BHXH, BHYT; tổ chức tốt Hội nghị CBCC, CBVC; xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi, hỗ trợ CBGVNLĐ khó khăn, bệnh tật, hằng năm, Công đoàn ngành cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời. Chỉ tính riêng năm học 2018-2019, các cấp Công đoàn ngành đã hỗ trợ 3 đoàn viên xây dựng nhà ở với số tiền 120 triệu đồng; đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” 53,8 triệu đồng; vận động, hỗ trợ 1 đoàn viên Trường THPT Nguyễn Du gặp khó khăn với số tiền 48,6 triệu đồng… Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THPT Trường Chinh vận động hỗ trợ 1 đoàn viên bị bệnh nặng với số tiền trên 100 triệu đồng. Phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy trò giúp nhau” được triển khai hiệu quả, góp phần chia sẻ, hỗ trợ CBGVNLĐ, học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, học tập. Tiêu biểu như CĐCS Trường THPT Chu Văn An hỗ trợ 1 học sinh bị bệnh thận 17 triệu đồng, CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn hỗ trợ học sinh Trường TH Mỹ Tường 2,5 triệu đồng...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNLĐ, Công đoàn Giáo dục tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBGVNLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các hội thi, cuộc thi do ngành GD&ĐT tổ chức. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Dạy tốt, học tốt”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… được Công đoàn ngành triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ CBGVNLĐ với 5 tiến sĩ, 170 thạc sĩ, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn; đồng thời, thu hút đông đảo đoàn viên, CBGVNLĐ tham gia viết hàng nghìn sáng kiến, giải pháp đổi mới trong dạy học và hoạt động công đoàn. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn vì thế ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần cùng chuyên môn xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GD&ĐT.

Theo đồng chí Phan Chánh Thảo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, năm học 2019-2020 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; ngành GD&ĐT tiếp tục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhà trường. Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động CBGVNLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT…; tiếp tục có những giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá là hướng mọi hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNLĐ. Các cấp Công đoàn ngành phát động, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi trong đội ngũ CBGVNLĐ, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNLĐ.