Nga phát triển xe thông minh neuromobile dành cho người khuyết tật

Các kỹ sư ở Đại học quốc gia Nizhny Novgorod mang tên N.I.Lobachevsky đã phát triển một nguyên mẫu chiếc xe thông minh neuromobile dành cho người khuyết tật với công nghệ nơ rôn và theo dõi tình trạng của người lái xe.

Người khuyết tật sẽ có thể điều khiển chiếc xe nhỏ gọn được trang bị hệ thống thực tế tăng cường này bằng bộ điều khiển noron đa phương thức, trong khi thông tin chuyến đi sẽ được hiển thị trên kính chắn gió hoặc trên màn hình riêng biệt. Tốc độ của neuromobile sẽ là 60km mỗi giờ.

Xe hơi thông minh neuromobile dành cho người khuyết tật sẽ được bán rộng rãi ở Nga vào năm 2022 - Ảnh: Công ty Zetta

Phó giám đốc nghiên cứu của trường, ông Augustus Lee giải thích rằng các kỹ sư đang phát triển một bộ trang phục đặc biệt dành cho người lái xe khuyết tật với sự trợ giúp của nhiều bộ cảm biến khác nhau, không chỉ tính đến hoạt tính não và chuyển động của mắt, mà cả hành động của chân, tay. Sẽ có một cần điều khiển đặc biệt có thể được phát triển cho bộ trang phục này. Các bộ cảm biến ở trên đầu người lái sẽ tính đến những thay đổi về đặc điểm hoạt tính điện của não.