Ninh Hải: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên năn 2019

Ngày 1-8, Phòng Giáo dục&Đào tạo ( GD&ĐT) huyện Ninh Hải phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị Hè năm 2019 cho 880 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII); tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số vấn đề kinh tế-xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoach hành động của Đảng bộ tỉnh và của địa phương; các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT.

Toàn cảnh Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2019.