Đại hội Hội Luật gia huyện Ninh Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 1-8, Hội Luật gia huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Ninh Hải đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 44 hội viên, thành lập mới 2 Chi hội Luật gia cấp xã. Các cấp hội luôn chú trọng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…. Đã tư vấn pháp luật cho trên 600 lượt người; chủ động mời 9 trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa trong lĩnh vực hình sự cho 5 đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số và 4 đối tượng hộ nghèo trong lĩnh vực dân sự; tham gia tư vấn pháp luật cho UBND huyện 16 vụ việc phức tạp về đất đai. Ngoài ra, Hội phối hợp với Công an huyện tổ chức tặng 53 suất quà, trị giá gần 16 triệu đồng giúp cho người tái hoà nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội Luật gia huyện Ninh Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội Luật gia huyện Ninh Hải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23-5-2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh. Phấn đấu mỗi năm phát triển từ 3-5 hội viên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền.