Trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”

Ngày 31-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội facebook.

Cuộc thi được phát động từ ngày 1-6 đến ngày 15-7, thu hút 12 tác giả tham gia, với 54 ảnh. Kết quả, Giải A: Tác phẩm “Tăng ca xây dựng”; Giải B: Tác phẩm “Trên cánh đồng điện gió” được trao cho tác giả Đinh Lê Thái Huy; Giải C: Tác phẩm “Công nhân ngành đường sắt” trao cho tác giả Phan Đăng Hùng; giải Khuyến khích có 2 giải: Tác phẩm “Thu hoạch muối” của tác giả Đinh Lê Thái Huy và tác phẩm “Giúp mẹ” của tác giả Phan Đăng Hùng. Các tác phẩm đoạt giải được LĐLĐ tỉnh gửi tham gia Cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải A cho tác giả Đinh Lê Thái Huy với tác phẩm "Tăng ca xây dựng".