Đại hội Phân hội Văn học nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 29-7, Phân hội Văn học thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Phân hội Văn học giới thiệu cấp trên chuẩn y kết nạp 13 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 64 người hoạt động trên các lĩnh vực sáng tác văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học. Các hội viên sáng tác nhiều tác phẩm mới trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng các cuộc thi văn học cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Toàn cảnh Đại hội Phân hội Văn học nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đại hội Phân hội Văn học xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, tập trung nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm văn học về đề tài nông thôn mới, phát triển du lịch, các di tích văn hóa, lịch sử quê hương Ninh Thuận, thiếu niên- nhi đồng. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tác cho hội viên và hỗ trợ sáng tác, in ấn giới thiệu tác phẩm mới. Tích cực tham gia sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…