UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 25-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường các cấp học MN, TH là ngày 19-8; THCS, THPT ngày 12-8 và GDTX ngày 26-8-2019. Ngày bắt đầu năm học cấp MN, TH ngày 26-8; THCS, THPT ngày 19-8 và GDTX ngày 3-9-2019. Ngày khai giảng năm học vẫn như hằng năm là ngày 5-9-2019. Trong năm học 2019-2020, học sinh có tối đa 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập cấp MN, TH là ngày 16-5-2020; THCS, THPT riêng khối lớp 9 và lớp 12 hoàn thành trước ngày 17-5-2020, các khối lớp còn lại ngày 23-5-2020 và GDTX ngày 9-5-2020. Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2020.

Ngày tựu trường các cấp học mầm non, tiểu học là ngày 19-8. Ảnh: Văn Nỷ

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình TH và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 24-5-2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 31-7-2020.