Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Ngày 26-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, với Chủ đề “Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Ninh Thuận thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nội dung thi đua đề ra 5 tiêu chí dành cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, bao gồm: Phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, đạo đức lối sống và lễ tiết tác phong.

Các phòng, ban, văn phòng ký kết giao ước thi đua. Ảnh: L.Kiên

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn minh, chuẩn mực, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động. Các phòng, ban đã ký kết giao ước thi đua thực hiện văn hóa công sở.