Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về xây dựng Chính phủ điện tử

Ngày 23-7, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của tổ công tác Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP. Ủy ban cũng đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện... Đã cơ bản hoàn thành nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 9-2019 và vận hành chính thức trong tháng 11-2019. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước; cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống căn cước công dân với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần là quyết tâm làm cho được Chính phủ điện tử. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản; lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp để hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số cá nhân, tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng bảo đảm xử lý hồ sơ công việc hoàn toàn trên môi trường mạng hướng tới mục tiêu bộ, ngành, địa phương “không giấy tờ”; khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ) để được cấp phát chứng thư số phục vụ ký số văn bản điện tử. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, từ nay đến hết năm 2019, các thành phần liên quan cần tập trung kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục Thủ tướng đã ban hành…