Công đoàn Giáo dục tỉnh: Triển khai công tác trong năm học 2019-2020

Ngày 20-7, Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trong năm học 2019-2020 và họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Năm học vừa qua, các cấp Công đoàn Giáo dục tỉnh đã bám sát chương trình toàn khóa, quy chế hoạt động, nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành và công đoàn cấp trên để cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; các hoạt động hướng về cơ sở được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” đã vận động đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia viết hàng nghìn sáng kiến, giải pháp đổi mới trong dạy học và hoạt động công đoàn. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng thể hiện rõ nét, góp phần cùng chuyên môn xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai nhiệm vụ trong năm học 2019-2020, Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tuyên truyền, vận động giáo viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng... Phấn đấu xây dựng, sửa chữa 2 nhà ở “Mái ấm công đoàn”, vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” 50 triệu đồng, giới thiệu 27 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Giáo dục tỉnh đã tặng Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.