Hội thảo về chiến lược phát triển đô thị xanh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 20-7, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo cuối kỳ về chiến lược phát triển đô thị xanh thuộc dự án cải thiện môi trường đối với các thành phố đô thị loại II, tầm nhìn phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040.

Tại hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn của ADB trình bày kết quả trong việc xây dựng chiến lược phát triển đô thị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tầm nhìn đến năm 2040 về phân tích đô thị và giới thiệu phương pháp luận về phát triển đô thị xanh, cũng như đề xuất cấu trúc chiến lược cho thành phố, bao gồm nội dung về hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường và tăng cường tiếp cận sử dụng hạ tầng và dịch vụ.

 

Toàn cảnh Hội thảo về chiến lược phát triển đô thị xanh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: A.Tuấn

Theo lộ trình đến năm 2025, mở rộng phạm vi thành phố trên cơ sở hợp nhất khu vực thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) và phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); nâng cấp công suất của nhà máy xử lý nước thải; bao phủ mạng lưới thoát nước thải tới các hộ gia đình; triển khai kè sông Dinh và hồ điều tiết lũ; các công cụ pháp lý và quy định để giảm các tác động tiêu cực tiềm ẩn tới phát triển du lịch. Từ năm 2025-2030, mở rộng ranh giới chính bao gồm các xã ven Đầm Nại (Tân Hải, Hộ Hải, Tri Hải và Phương Hải); nâng cấp khu vực xung quanh công viên trung tâm; mở rộng phạm vi dịch vụ, đặc biệt là các khu phát triển du lịch; thu hút đầu tư phát triển ngành điện gió ngoài khơi; thực hiện quy hoạch sử dụng đất toàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; phát triển các công cụ thành phố thông minh dựa trên hệ thống GIS và mô hình hóa dòng chảy của sông để giám sát các dịch vụ đô thị. Từ năm 2030-2040, lập quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn; cập nhật quy hoạch chung đô thị; thu hút đầu tư du lịch sinh thái và thu gom và xử lý chất thải rắn.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá các vấn đề tồn tại, tiềm năng phát triển, các vấn đề liên quan đến đầu tư, định hướng mở rộng không gian đô thị. Trên cơ sở tổng hợp các đóng góp ý tưởng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo, nhằm tối ưu mục tiêu, hiệu quả của dự án cải thiện môi trường đô thị. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút kêu gọi đầu tư phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị xanh, gắn với định hướng phát triển lâu dài, đảm bảo yếu tố hài hòa và giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.