Hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội ở thị trấn Phước Dân

Là trung tâm hành chính huyện Ninh Phước, thị trấn Phước Dân có 15 khu phố, dân số trên 27.000 người, đang trên đường vươn tới trở thành đô thị loại IV vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Để góp phần vào nhiệm vụ trên, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị trấn đã tích cực thực hiện công tác phối hợp giám sát và phản biện xã hội, từng bước nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Lê Khắc Cảnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Dân cho biết: Trong những năm qua với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thị trấn. Điều này thể hiện rõ nét qua việc phối hợp cùng với các ngành, các cấp tăng cường đồng thuận xã hội, tạo thuận lợi cho chính quyền đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của nhân dân được chú trọng, điển hình gần đây, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ thị trấn Phước Dân đã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Bùi Thị Dậy, đối tượng nghèo tại khu phố 8 và dự kiến cuối tháng 7, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 5 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo còn lại tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Dân trao nhà cho hộ nghèo ở khu phố 8.

Với vai trò giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Dân phối hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn. Tính trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận đã chủ trì tổ chức được 4 cuộc giám sát độc lập về các nội dung như: Quy trình rà soát hộ nghèo, quản lý đất công ích; bình xét nghĩa vụ quân sự… Ngoài ra còn thành lập 20 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với tổng số 112 người tham gia, tiến hành giám sát 20 công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn; đã đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng, được các ngành, cơ quan chịu giám sát đánh giá cao và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Công tác phản biện xã hội đạt nhiều kết quả, thể hiện qua tham gia góp ý vào các dự thảo luật, nghị quyết, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị về dự thảo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai…; tổ chức 12 hội nghị phản biện, tiếp nhận phản biện 92 văn bản quy phạm pháp luật.

Để giữ gìn an ninh trật tự của thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể đã góp phần tham gia tích cực trong công tác hòa giải cơ sở, phối hợp tham gia giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ của nhân dân và những vướng mắc chưa được giải quyết giữa nhân dân với các cơ quan Nhà nước; tăng cường chức năng giám sát của cộng đồng dân cư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cụ thể trong 5 năm qua, đã phối hợp giám sát 67 vụ, việc trên các lĩnh vực quy chế dân chủ, cải cách hành chính và các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại trong cộng đồng dân cư; phối hợp tham gia giải quyết cơ bản thành 350 vụ, việc hòa giải tại thị trấn, trong đó có 93 trường hợp đơn thư liên quan đến Quốc lộ 1A. Nhiều phong trào đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đặc biệt qua tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham gia các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ; phát triển làng nghề truyền thống và những nhiệm vụ phát triển kinh tế khác theo định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng thị trấn Phước Dân sớm trở thành đô thị loại IV theo Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn, theo đồng chí Lê Khắc Cảnh, trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Theo đó, Ủy ban MTTQ thị trấn Phước Dân thường xuyên củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân, thông qua cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương.