UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo xử lý tình trạng lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ

Ngày 18-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp liên quan đến việc xử lý lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Năm 2013, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản ở vịnh Phan Rang, với 3 tiểu vùng: C1, C2, C3 có tổng diện tích mặt nước 760 ha. Hằng năm, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh, bắt đầu từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 10 các hộ nuôi lồng bè thủy sản từ vùng quy hoạch C1, C2 về lại bãi rạng Tây Giang, phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Theo thống kê, hiện có hơn 100 bè, với gần 2.000 lồng nuôi các loại cá bóp, cá chim, tôm hùm của ngư dân. Hằng ngày lượng thức ăn dư thừa, dư lượng thuốc thú y thủy sản và rác thải của hơn 300 lao động trực tiếp trên các lồng bè đã ảnh hưởng đến môi trường biển Bình Sơn, làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến du lịch biển và quảng bá hình ảnh của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Để giải quyết hài hòa giữa phát triển du lịch và nghề nuôi trồng thủy sản tại vùng biển này, từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã vận động, cưỡng chế các bè nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ, buộc di dời về vùng C1, C2 theo quy hoạch. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ nuôi chấp hành tốt các quy định về quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý các lồng bè nuôi thủy sản, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và nghề nuôi trồng thủy sản tại vùng biển này; đồng thời xác định tọa độ khu vực Tây Giang, phường Đông Hải để khoanh vùng nuôi hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường vùng biển và mỹ quan đô thị.