Nâng cao cao chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự tại địa phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, TAND hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tập trung xây dựng TAND công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát của người dân và các cơ quan dân cử đối với các hoạt động của Tòa án. Công tác kiểm tra nghiệp vụ được tổ chức định kỳ và đi vào thực chất; kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong công tác chuyên môn. Công tác hành chính - tư pháp tiếp tục đổi mới và đạt hiệu quả cao. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

Qua 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thụ lý 2.264 vụ, việc, đã giải quyết 1.320 vụ, việc, đạt 58,3%, trong đó giải quyết 177 vụ án hình sự, đạt 83,5%; 1.126 vụ án dân sự, đạt 56,2%; 17 vụ án hành chính, đạt 35,7% số vụ, việc. So với cùng kỳ, số án thụ lý giảm 271 vụ, việc; số án đã giải quyết giảm 229 vụ, việc. Quá trình xét xử, Tòa án đã áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, nghiêm khắc trừng trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức, khoan hồng phạm tội đối với với những người phạm tội ít nghiêm trọng, thật thà khai báo, ăn năn hối cải có nhân thân tốt, tuyên phạt mức án phù hợp giúp họ sửa chữa sai lầm, trở thành người tốt cho xã hội. Trong số 266 bị cáo đã xét xử, TAND hai cấp đã áp dụng hình phạt cho hưởng án treo 65 bị cáo; có 2 trường hợp cải tạo không giam giữ.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, án có tính chất phức tạp gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm đã được TAND hai cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Điển hình như TAND tỉnh xét xử 2 vụ/3 bị cáo phạm tội giết người, xử án cao nhất mức phạt 17 năm tù; vụ Bùi Văn Linh phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đã xử phạt bị cáo 20 năm tù; vụ “Tham ô tài sản”, xử phạt bị cáo Đàng Chi Uyên 15 năm tù… được dư luận, nhân dân đồng tình cao.

Qua thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho thấy: TAND hai cấp đã tích cực giải quyết các loại án, không có án quá hạn luật định; không có trường hợp án tuyên không rõ ràng khó thi hành án. Chất lượng xét xử của tòa án cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục tố tụng, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự chung luôn được TAND hai cấp tập trung làm tốt, đã hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là 640 vụ, chiếm 57% trong số các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã giải quyết. Chất lượng xét xử án dân sự từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự được quan tâm, tăng cường. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được thực hiện đúng quy định pháp luật. Phối hợp giữa các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án thực hiện tốt, đảm bảo chặt chẽ, nhất là trong giải quyết những vụ, việc nổi cộm, phức tạp.

Trong 6 tháng năm 2019, TAND tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính như: quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, TAND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động của Tòa án và công tác cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ thẩm phán thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật và ứng xử nhân văn. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm, vì công lý”.