Thanh tra Chính phủ:Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Trong 6 tháng qua, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 50,3 tỷ đồng, 1.004 hécta đất… Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân với 124.178 vụ việc; xử lý 82.260 đơn thư đủ điều kiện; giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm; triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng.