Khánh thành khu hiệu bộ, nhà ăn Trường PTDT bán trú Tiểu học Phước Thành B

Ngày 18-7, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ cắt băng khánh thành khu hiệu bộ, nhà ăn của Trường PTDT bán trú Tiểu học Phước Thành B (Bác Ái).

Đây là công trình do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ xây dựng có tổng kinh phí trên 5,9 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Phước Thành có thêm điều kiện học tập tốt. Nhân dịp này, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và UBND huyện Bác Ái cũng đã sơ kết 10 năm thực hiện hỗ trợ các chương trình mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tài trợ tại huyện Bác Ái. Trong 10 năm qua, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng trên 30 tỷ đồng cho huyện Bác Ái thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa cho hộ chính sách, xây dựng trạm y tế xã, trường học, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; các mô hình sản xuất chăn nuôi và mô hình phát triển làng nghề… Qua đó, góp phần phần tạo điều kiện để huyện phát triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành
khu hiệu bộ, nhà ăn Trường PTDT bán trú Tiểu học Phước Thành B.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự hỗ trợ rất thiết thực và trách nhiệm của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương cần có kế hoạch, lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp trên tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với Tổng Công ty để sử dụng các nguồn tài trợ phát huy hiệu quả; đề nghị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương cần đánh giá cụ thể quá trình 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a và chương trình hỗ trợ của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để đánh giá hiệu quả của từng nội dung, hạng mục; xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho thời gian tới đảm bảo tính đồng bộ, tránh dàn trải và quản lý tốt nguồn vốn, các công trình hỗ trợ mang lại giá trị thiết thực hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững đối với huyện nghèo Bác Ái.