Ngành Thuế: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI

Theo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, trong 10 chỉ số thành phần quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực doanh nghiệp (DN), tỉnh ta có 6 chỉ số được cải thiện điểm số.

Trong đó, 2 chỉ số: Chi phí thời gian và cạnh tranh bình đẳng do Cục Thuế tỉnh phối hợp thực hiện đều có điểm số tăng. Cụ thể, chỉ số thành phần chi phí thời gian đạt 7,16 điểm, tăng 0,06 điểm, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 5,71 điểm, tăng 0,34 điểm, xếp hạng 29/63 tỉnh, thành phố.

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Nâng cao tính tương tác, hỗ trợ người nộp thuế trên website của Cục Thuế và thông qua địa chỉ thư điện tử người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế. Phối hợp các cơ quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh triển khai các giải pháp nhằm tăng cường tính công khai, tạo bình đẳng cho các loại hình DN trong giải quyết các chính sách thuế như: Tăng cường đối thoại về đất đai, thuế, tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng với DN. Triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện công tác quyết toán thuế năm 2018 tại cơ quan Thuế các cấp. Duy trì hoạt động của Tổ tiếp nhận và xử lý những khó khăn của DN theo chủ trương của UBND tỉnh. Đặc biệt, việc thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập DN được thực hiện theo cơ chế ưu đãi chung, không phân biệt thành phần kinh tế.

Kết quả phân tích của VCCI về cảm nhận của DN đối với 2 chỉ số do Cục Thuế tỉnh phối hợp thực hiện cho thấy, đối với chỉ số chi phí thời gian, số giờ trung vị cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm 5,5 giờ, chỉ còn 8 giờ. Đối với chỉ số cạnh tranh bình đẳng, có 14% cho rằng DN FDI có đặc quyền trong miễn hoặc giảm thuế thu nhập DN, giảm 6%. Bên cạnh những chỉ tiêu đã được cải thiện, còn một số chỉ tiêu DN đánh giá thấp. Cụ thể, có 21% DN được hỏi cho rằng, DN nhà nước thuận lợi hơn trong cấp phép khai thác khoáng sản, tăng 2%; có 42% cho rằng DN FDI được ưu tiên giải quyết các khó khăn hơn DN dân doanh, tăng 2%; có đến 73% DN cho rằng nguồn lực kinh doanh chủ yếu rơi vào DN thân quen cán bộ chính quyền, tăng 8%...

Cán bộ Ngành thuế giải quyết thủ tục kịp thời cho người dân. Ảnh: Văn Thanh

Để nâng cao các chỉ số thành phần trên, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tính công khai minh bạch, công bằng trong xét chọn các nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động cung cấp nhiều thông tin quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đến hơn 1.000 DN và nhà đầu tư thông qua địa chỉ email của các DN. Trong xét chọn các nhà đầu tư, đảm bảo tính công bằng, không phân biệt đối xử giữa các loại hình DN; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho DN; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, nâng cao tỷ lệ đấu thầu qua mạng... Bên cạnh đó, ngành Thuế còn tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn DN thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, ủy nhiệm các ngân hàng thương mại thu nộp ngân sách... Nhờ đó, đến nay 100% DN đang hoạt động kê khai thuế qua mạng điện tử, trong đó có trên 98% DN nộp thuế điện tử; rút ngắn thời gian nộp thuế thu nhập DN xuống còn 110 giờ (giảm 9 giờ so với mục tiêu 119 giờ); rút ngắn thời gian nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và trước bạ còn 3 ngày (giảm 12 ngày so với mục tiêu là 15 ngày).

Hướng đến mục tiêu thực hiện hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29-7-2015 của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng và Chi cục Thuế các huyện, thành phố để chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với DN; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN cũng như giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2019, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới, nhất là Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, Nghị định 108/2018/NĐ-CP về chuyển hộ lên DN, Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN siêu nhỏ. Triển khai việc hỗ trợ DN như: Ưu tiên giải quyết kịp thời các hồ sơ đăng ký, kê khai, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, các thủ tục về thuế, cụ thể là duy trì thực hiện tốt quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Thuế các cấp và “một cửa liên thông” với các sở, ngành liên quan trong lĩnh vực đăng ký thuế, xác định ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành công vụ, quán triệt thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức thuế nhằm khắc phục, chấn chỉnh ngay những trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế theo tinh thần các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.