Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, Bộ KH&ĐT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP trong 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ tiếp tục quán triệt chủ trương, định hướng, chính sách và pháp luật mới của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, triển khai các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: N.S

Tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tóm tắt kết quả phát triển kinh tế- xã hội của Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo một số công tác liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Theo đó, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định và báo cáo Bộ KH&ĐT. Trên cơ sở ý kiến của Bộ, UBND tỉnh đã dừng triển khai 7 dự án quy hoạch trong số 15 dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tỉnh rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền đối với 13 quy hoạch sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Bộ KH&ĐT sớm bổ sung nội dung giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; bố trí vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 cho các dự án trong cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận; giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 cho Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.