Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 17-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Từ đầu năm tới nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung thực hiện cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng được quan tâm, chú trọng, đạt kết quả cao. Vận động các hội thành viên tham gia tích cực trong hoạt động tham vấn, giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tổ chức xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ KH&KT 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V (2018-2019); đổi mới phương thức hoạt động của các hội thành viên, tập trung củng cố và phát triển hội viên mới. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện đối với các đề tài, dự án của tỉnh giao, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.